6
112

Νέα Τεχνική Μέθοδος Απομόνωσης Βλαστοκυττάρων

Βλαστοκύτταρα από λίπος ή από μυελό των οστών;

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχει η τεχνική του λίπους;

Τι καινούριο υπάρχει στον τρόπο συλλογής και στην επεξεργασία των βλαστοκυττάρων;

Ο λιπώδης ιστός είναι πολύ πλούσιος σε βλαστοκύτταρα. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ιατρείο μας δεν καλλιεργούμε τα βλαστοκύτταρα αλλά ενεργοποιούμε αυτά που υπάρχουν στο σώμα σας.